Μεταμόρφωση

Μεταμόρφωση

Η Φωτογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης διοργάνωσε τον Μάιο του 2016 την ομαδική έκθεση φωτογραφίας των μελών της, με τίτλο «Μεταμόρφωση».

Το θέμα προτάθηκε και ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και κάθε μέλος κλήθηκε να το ερμηνεύσει και να το αποτυπώσει μέσω μιας και μόνο φωτογραφίας, χωρίς τη βοήθεια τίτλου κειμένου. Η διαδικασία αντιμετωπίστηκε σαν φωτογραφικό πρότζεκτ και οι τελικές φωτογραφίες που εκτέθηκαν είναι το αποτέλεσμα συνεχών συζητήσεων, δοκιμών και πειραματισμών. Κάθε εκθέτης ήταν υπεύθυνος για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφίας του, το θέμα αλλά και την τελική επιλογή του. Πέρα από το θέμα, δεν υπήρχε κανένας άλλος περιορισμός και έτσι το αποτέλεσμα αποτελεί ένα μοτίβο δημιουργικότητας και φαντασίας.

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Η Μεταμόρφωση μέσα από την Τέχνη» από τον κ. Βασίλη Βασιλιάδη και συγκέντρωση τροφίμων που στάλθηκαν στους πρόσφυγες, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής στήριξης προσφύγων Mano aperta.