Λεξ-εικον

Λεξ-εικον

Η Φωτογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ο.Π.Κ.) το Μάιο του 2015 διοργάνωσε θεματική έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο «Λέξ-εικον». Το σκεπτικό ήταν το εξής:

Τη φετινή χρονιά, αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα δημιουργικό περιορισμό στη συνηθισμένη ροή “σκέψη-φωτογραφία” και έτσι την αλλάζουμε σε “στίχοι-σκέψη-φωτογραφία”. Στίχοι από τραγού- δια, ποίηση, λογοτεχνία και όχι μόνο, επιστρατεύονται από δη- μιουργικά μυαλά και με κοινό εργαλείο τη φωτογραφική μηχανή, αλλάζουν μορφή και μετουσιώνονται σε μια έτερη τέχνη με το αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από κάδρα καρφωμένα σε έναν τοίχο.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον υπέροχο χώρο της πύλης Βιτούρι, στο Ηράκλειο Κρήτης.